Sammen bygger vi fremtiden!

VELKOMMEN TIL 3P

DIN PROFESJONELL PROSJEKT PARTNER

Vi består av en del datterselskaper innen bygg- og anlegg som driver med hus bygging (3P – ENTREPRENØR), tømrer og snekker tjenester (3P – MONTASJE), riving, utomhus og stillas utleie (3P – MILJØ). Vår erfaring, kunnskap og vårt velfungerende team gjør det mulig at vi kan påta oss krevende oppdrag og oppgaver uavhengig av oppdragets omfang. Vi utfører oppdrag for privatkunder, offentlige oppdragsgivere og næring. 3P Gruppen tilbyr tjenester av høy kvalitet, vi overholder frister og er serviceinnstilte.

Våre verdier

Kvalitet

Utvikling er høyt prioritert i 3P. For å kunne levere høyest mulig kvalitet, følger vi 8 grunnleggende prinsipper:

– kundefokus 

– ledelse

– engasjement blant de ansatte

– gode lønnsbetingelser

– orden og god systematikk

– rettferdighet

– utviklingsmuligheter

– godt arbeidsmiljø

Tempo

Arbeidstempo er en av de viktigste faktorene som sikrer effektiv drift og gjennomføring av prosjekter innenfor en gitt tidsramme. Ved gjennomføring av alle oppdrag:

– fokuserer vi på målet som vi har satt oss

– satser på riktig planlegging av arbeidsoppgaver og arbeidstid 

– bidrar til å skape et trygt og godt arbeidsmiljø 

– er kreative

– er detaljorienterte og profesjonelle

HMS

I 3P tar vi HMS på alvor. Alle våre medarbeidere får intern opplæring. Våre ansatte har også mulighet til å ta opplæring hos sertifiserte opplæringstilbydere etter krav som stilles i Norge. Dette er meget viktig, for på byggeplassen tar man ansvar ikke bare for seg selv, men også for kollegaer. Bedriften vår er miljøbevisst, vi tenker miljø ved materialevalg og ved håndtering av avfall. Alle har ansvar for fremtiden og for neste generasjoner, og alle må bidra til å ta vare på jorda vår.

HVIS DU KAN FORESTILLE DEG DET,
DA KAN VI BYGGE DET.

Fortell oss mer om ditt prosjekt.

Close Menu